Wigner Fizikai Kutatóközpont

ALICE Kísérleti Együttműködés

Bemutatkozás

Az ALICE (Nagy Ion Ütköztető Kísérlet) az LHC (Nagy Hadronütköztető) nevű részecskegyorsító egyik legnagyobb berendezése. A detektor tömege közel 10000 tonna, több, mint az Eiffel-toronyé; magassága 16 m, hossza 26 m. 36 ország több, mint 1200 fizikusa és mérnöke dolgozik a kísérlethez kapcsolódó nemzetközi együttműködésben. A kísérlet célja az Univerzum korai állapotának, a Kvark-Gluon Plazmának előállítása és tanulmányozása, amely az Ősrobbanás (Nagy Bumm) után első mikromásodpercben létezett. A Kvark-Gluon Plazma létrehozásához közel fénysebességre gyorsított ólom atommagokat ütköztetünk össze a detektor középpontjában 5,5 TeV (5 500 000 000 000 eV) energiával.

Tudományos kutatási projektek

 • Nagy impulzusú azonosított hadronok vizsgálata, adatanalízis: az 1 GeV/c < p < 5 GeV/c tartományban a HMPID aldetektorral; az 1 GeV/c < p < 25 GeV/c tartományban az időprojekciós kamrával (TPC).
 • Korrelációs és jetszerkezeti vizsgálatok: inklúzív és azonosított hadronok korrelációs mérései az ALICE kísérlet TPC és ITS detektora segítségével. A jetek szerkezetének multiplicitásfüggő vizsgálata kis rendszerekben.
 • Nehéz kvarkok keletkezésének vizsgálata az ALICE kísérletben.
 • A Kvark-Gluon Plazma keletkezésének elméleti vizsgálata: a nagyenergiás atommag-atommag ütközésekben végbemenő folyamatok leírása és elméleti modellezése, részecskezáporok (jetek) és jetszerkezet analízise.
 • Nagyenergiás nukleáris effektusok vizsgálata: a nagyenergiás proton-proton és proton-atommag ütközésekben végbemenő folyamatok elméleti modellezése, a kollektív (szoft) és kemény (hard) folyamatok szétválasztása.

Jelenlegi kutatás-fejlesztések

 • Az ALICE detektor adatgyűjtő, adattömörítő és adattovábbító rendszerének (DAQ) fejlesztése.
 • LHC GRID, adatok analízise, programfejlesztés, az ALICE Analysis Facility és a CERN Tier-2 központ üzemeltetése.
 • Proton computer tomográfiás (PCT) alkalmazott kutatási projekt.
 • Az ALICE ITS3 kutatás-fejlesztési projektje.
 • ALICE 3 kísérlet kutatás-fejlesztési projektje.

Korábbi kutatás-fejlesztések

 • ALICE TPC detektor K+F: az ALICE időprojekciós kamrájának (TPC) fejlesztése a GEM-technológiával, a GEM-laborban jelenleg a REGARD és az Innovatív Gázdetektortok Lendület Csoporttal együttműködve GEM és sokszálas gáztöltésű detektorok fejlesztése és építése.
 • Az LHC Interface Project (LHC_IF) biztosítja az adatáramlást a Nagy Hadronütköztető (LHC) és az ALICE között és ezzel a kisérlet biztonságos működését.
 • A HMPID detektor CsI fotokatód-hatásfok vizsgálata: A folyamatosan rögzített adatok alapján a HMPID detektor CsI fotokatód-hatásfokát vizsgáljuk a 2008-2015 időszakban.
 • A VHMPID detektor feljlesztése: nagyon nagy impulzusú (5 GeV/c < p < 25 GeV/c) részecskék azonosítása. (2005-2014)
 • Az ALICE adatgyűjtő rendszere (DAQ): az ALICE detektorból érkező összes adatot a MTA KFKI RMKI-ban és a CERN-ben közösen kifejlesztett és megépített adatgyűjtő rendszer.

Aktuális hírek

3 év után újraindították a nagy hadronütköztetőt, máris találtak 3 sosem látott részecskét

Admin 2022. július. 06.

Három új „egzotikus részecskét” sikerült megfigyelni a svájci nagy hadronütköztetőben (LHC), amelyben háromévnyi szünet után kedden végezték az első kísérletet.

olvasd tovább

Életműdíjat kapott a CERN-ben Bencze György

Admin 2022 júlis 04.

Négy magyar kutatót díjazott a CERN CMS együttműködése, a CMS detektorhoz kötődő munkája elismeréseként. Külön öröm szánunkra, hogy nyugdíjas kollégánk, Bencze György CMS életműdíjat kapott sok évtizedes fáradhatatlan és odaadó kutató-fejlesztő tevékenységéért.

olvasd tovább

Sikeresen lezajlott a 2022-es GPU Nap

Admin 2022 június 22.

Immár 12. alkalommal került megrendezésre a "GPU Day 2022", amely alcíme idén "MASSIVE PARALLEL COMPUTING FOR SCIENCE AND INDUSTRIAL APPLICATION" nemzetközi esemény, 2022. június 20-21 között. A Wigner Tudomány Számítási Laboratórium (WSCLAB) az NKFIH TOP50 nemzeti kiváló kutatási infrastruktúrájának egyike. A WSCLAB 2021-ben jött létre a korábbi Wigner GPU Laboratórium, a Wigner Analysis Facility és a ALICE/CMS WLCG T2 GRID laboratóriumok összeolvadásából.

olvasd tovább

Csillebércen épülhet az új magyar szuperszámítógép

Admin 2022 június 16.

Az Európai Nagyteljesítményű Számítástechnikai Közös Vállalkozás (EuroHPC JU) 2022. június 15-én hirdette ki a döntését, miszerint mintegy 6 milliárd forint európai támogatással a közeljövőben megépülhet az új magyar szuperszámítógép, kódnevén „Levente”. A támogatást elnyerő pályázat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vezetésével készült el és ez év elején került benyújtásra. A beruházás helyszínéül a Wigner Fizikai Kutatóközpont csillebérci kampusza szolgál, ahol komoly hagyományai vannak a jelentős nemzetközi informatikai infrastruktúrák létrehozásának, üzemeltetésének és fejlesztésének.

olvasd tovább

GPU Nap 2022

Admin 2022 június 15.

Immár 12. alkalommal kerülnek megrendezésre a GPU Napok, 2022. június 20-21-ikén, a Wigner Tudományos Számítási Laboratórium szervezésében.

olvasd tovább

PP2022 - Margaret Island Symposium 2022 on Vacuum Structure, Particles and Plasmas

Admin 2022 május 17.

Egy új konferenciasorozat indult a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársainak szervezésében, melynek első rendezvényére, a „Margaret Island Symposium 2022 on Vacuum Structure, Particles, and Plasmas” címmel épp a napokban kerül sor, a Margitszigeten található Ensana Hotelben.

olvasd tovább

Linkek

CERN ALICE
Wigner FK
ALICE Virtuális Túra
MonALISA
ALICE Indico
Wigner Indico
LHC Operation Monitor
REGARD
Sokszínű Fizika Roadshow
Klikkelj a részecskékért!
ALICE képregény