MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont

CERN

ALICE együttműködés

ALICE Budapest Tier-2 WLCG központ

A Nagy Hadronütköztetőben (LHC) történő mintegy 600 millió részecskeütközés feldolgozása másodpercenként számítástechnikailag komoly kihívást jelent. A napi szinten 1 petabájt adat tárolása és feldolgozása csak a feladatok szétosztásával lehetséges – a Worldwide LHC Computing Grid (WLCG, röviden a Grid) lehetővé teszi, hogy a fizikusok a világ bármely részén hozzáférjenek az LHC adataihoz közel valós időben. A több mint másfél évtizede működő Grid úgy csoportosítja az adatot kisebb egységekre, mint egy fa a leveleit: mindennek gyökerében a CERN-ben és a Wigner Adatközpontban található két Tier-0-ás központ van, amik 13 darab kisebb Tier-1-es központon keresztül tovább osztják a tárolandó adatot a fa kisebb-nagyobb ágaira, a több száz Tier2-es központra. A Grid azonban nem csak a hatalmas mennyiségű LHC eredmény tárolására szolgál, hanem a rendkívül számításigényes szimulációk, számolások is itt futnak. Csoportunk egy Tier-2-es adatközponttal járul hozzá az ALICE kollaboráció munkájához, amely jelenleg mintegy 180 CPU-val és több mint 0.5 PB tárhellyel rendelkezik és folyamatosan bővül. A csoport tagjainak a rendelkezésére áll a Grid-en felül egy helyi klaszter is, mely alkalmas a nagy számítási kapacitást igénylő analízisekhez. A klaszter az MTA Wigner FK GPU Labor és az MTA Wigner Cloud gépeivel együtt összesen több mint 300 CPU szállal, valamint összesen több mint 88 TFLOPS GPU számítási kapacitással rendelkezik. A klaszteren futó legfontosabb fejlesztések:
  • ALICE új időprojekciós kamrájának (TPC) fejlesztése és tesztelése GEM technológiával
  • A nehézionfizikában használt legelterjedtebb Monte Carlo eseménygenerátor új generációjának, a Hijing++-nak a fejlesztése, tesztelése
  • AMPT és pQCD számolások

Tier-2 adatok: